Logística

L’última etapa del recorregut del nostre producte, és la del lliurament puntual i en els terminis acordats al nostre client. Som conscients, que qualsevol entrebanc en el lliurament pot suposar un perjudici pel client, i per això, disposem de la nostra flota de vehicles per a un lliurament puntual.