Logística

L’última etapa del recorregut del nostre producte és la de lliurament puntual i en els terminis acordats dels productes fabricats per al nostre client. Som conscients que qualsevol entrebanc en el lliurament pot suposar un perjudici pel client, i per això disposem de la nostra flota de vehicles per a un lliurament puntual.