On som?

Les instal·lacions de Riudaura Decolletatge, S.L. es troben al poble de Riudaura, a 7 km d’Olot, a la comarca de la Garrotxa, província de Girona, i més concretament al número 13 de la Carretera d’Olot.

Tot i la localització en aquest entorn natural privilegiat, disposem de les infraestructures necessàries per desenvolupar la nostra activitat amb l’eficàcia i la qualitat màximes.

Precisament per aquest motiu, som molt curosos amb l’impacte que pot provocar la nostra activitat en el medi natural que ens envolta, cosa que ens ha obligat a prendre les mesures necessàries per tal que les repercussions de la nostra activitat siguin nul·les. Per això ens han distingit amb diferents certificats de qualitat.

Si voleu arribar a les nostres instal·lacions, feu clic sobre el punt de localització del mapa i podreu generar una ruta automàticament fins a la nostra fàbrica.