RIUDAURA DECOLLETATGE, S.L. té com a objectiu fonamental proporcionar als clients un servei que respongui a les seves exigències, aportant solucions reals a problemes concrets, complint i respectant la legislació vigent. Per consolidar el compromís amb la Qualitat, l’Organització ha decidit implantar un sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.

La Qualitat és un compromís de l’empresa i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu, que s’ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin internament i externament una imatge de RIUDAURA DECOLLETATGE, S.L. que s’identifiqui amb la professionalitat i la qualitat del servei als nostres clients.

 • Per aconseguir la màxima satisfacció dels clients aplicarem i orientarem el nostre sistema per aconseguir els objectius següents:
 • Controlar constantment que responem en tot moment a les exigències i expectatives dels clients.
 • Comprometre’ns al compliment amb tots els reglaments i lleis que ens siguin aplicables i normatives d’aquelles organitzacions i/o col·lectius de què formen partProporcionar els mitjans adequats perquè tot el personal pugui
 • identificar i eliminar lliurement els obstacles que impedeixin millorar la qualitat al seu lloc de treball per aconseguir la millora contínua.
 • Considerar la millora contínua un objectiu permanent que incrementi la qualitat percebuda pels nostres clients.
 • Corregir les no-conformitats que es produeixin, però posant mitjans en la prevenció per evitar la repetició.
 • Considerar l’execució dels terminis dels serveis, la puntualitat i mantenir la confiança entre els nostres clients i proveïdors com a punts clau en la gestió quotidiana de l’empresa.
 • Afavorir un ambient participatiu entre els empleats, integrant a l’objectiu comú i millorant les comunicacions que facilitin el treball en equip, el reconeixement individual i dels suggeriments de millora.
 • Aquesta política de Qualitat es comunica a tots els treballadors de l’empresa, mitjançant la seva exposició a les instal·lacions de la mateixa i es troba a disposició pública, tenint accés qualsevol persona externa de l’empresa que així ho desitgi.
  Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l’empresa, aquesta política és revisada per veure si cal afegir o modificar algun punt per a un canvi en la forma d’actuació de l’empresa, permetent així que sigui en tot moment adequada al funcionament de l’empresa.

Enric Casalprim (gerència)