Sistema Integral de Gestió (S.I.G.)

RIDEC té definit, documentat i implantat un Sistema de Gestió Integrat (SIG), que inclou com a principi, la millora contínua de la seva eficàcia en la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

• Processos necessaris per gestionar la qualitat, i definir les responsabilitats i les funcions de les diferents unitats.

• Criteris i mètodes establerts, per assegurar l’execució i el control de processos, així com també assegurar la disponibilitat de recursos.

• Mesurar, seguir i analitzar processos.

• Actuar per aconseguir els resultats planificats, i la millora continua.

• Assegurar la millora de la qualitat del producte i del servei tenint en compte, les normes i els reglaments aplicables al sector, al producte, al servei i a la satisfacció del client.